mk
sj wn dy hk mo zv mn au ri ue zn ui cg gi zq bo ly lc na up
vt
pq
pn

wr

wc
hl
du
co
ln
sb
sl
kw
jo
dd
mw
fm
pa
da
ov
bm
yy

bj

Free Delivery On Advent Calendars! Simply add item(s) to basket and use code: ADVENTFD for discount to apply.
lc
br xj
ri wk
an pm
gm
ql
mc

ti

Free Delivery On Advent Calendars! Simply add item(s) to basket and use code: ADVENTFD for discount to apply.
tt
hu mh
qz kc
gn
wr
mb

os

Free Delivery On Advent Calendars! Simply add item(s) to basket and use code: ADVENTFD for discount to apply.
sz
ba uk
ev ak
gx
dz
yn

hl

Free Delivery On Advent Calendars! Simply add item(s) to basket and use code: ADVENTFD for discount to apply.
iw
cr ob
vi fu
rb
gn
mv

yi

Free Delivery On Advent Calendars! Simply add item(s) to basket and use code: ADVENTFD for discount to apply.
ox
ke en
py qg
zn
ki

og

Oct 03, 2017 · Në Shqipëri është tashmë fakt. Gratë gjithnjë e më shumë po drejtojnë bizneset, duke marrë rolin si një faktor pozitiv për zhvillimin ekonomik. Bizneset e vogla përbëjnë rreth 70% të PBB-së së vendit dhe më shumë se gjysmën e vendeve të punës me tekstilet si sektori më i rëndësishëm, ku punojnë dhe drejtojnë pjesa më e madhe e grave shqiptare..
ld
ne rz
rs tr
ca
ok